Praćenje i kontrola troškova ad hoc projekata preko mesta troška

Zadatak i cilj

Kompanije često imaju potrebu da prate troškove nekog pojedinačnog projekta. Često su to u pitanju proslave za zaposlene ili team building okupljanja, a mogu biti i troškovi osnivanja filijale, nove kancelarije, preseljenja itd.

Priprema

Nakon dobijanja informacije o projektu preseljenja u nove kancelarije, otvorili smo mesto troška „NOV_KANC“ putem koga smo sabirali sve troškove koji su knjiženi u periodu adaptacije i preseljanja. Na našu inicijativu, urađen je plan troškova preseljenja i putem aktivacije mesta troška, mogli smo da pratimo realizaciju projekta.

Neophodno je postaviti odličan sistem likvidature svih računa koji imaju veze sa novim prostorom.

Rezultat

Utvrđeno je probijanje budžeta od 29%, a glavni razlog su fakture izvođača radova. Predložene su dalje aktivnosti.