Operativna konsolidacija poslovanja sa usklađivanjem internih transakcija

Zadatak i cilj

Za kompanije koje imaju poslovanje u više država / filijala / kancelarija i više proizvoda i usluga neophodno je konsolidovati poslovanje i prikazati učinak na nivou grupe, pa zatim i ko je doprineo takvoj realizaciji.

Da bi se prikazale ispravno zasebne jedinice koje čine grupu, definišu se interni prihodi i rashodi. To su prihodi i rashodi koji služe za menadžersko izveštavanje, ne vide se nigde.

Priprema

Da bi se konsolidovalo poslovanje na dovoljno dobrom analitičkom nivou, neophodno je da se uradi strukturiranje svih stavki (konta) prihoda i rashoda. U zavisnosti od biznis modela i države to nekada nije moguće učiniti u programu, pa se tada prave mapiranja koja će dati isti rezultat samo iz još nekoliko koraka.

Neophodno je definisati interne prihode i rashode tako da simuliraju odvojene jedinice kao zasebne firme koje posluju mimo grupe. To radimo na taj način da bi što preciznije utvrdili performanse te zasebne jedinice. To može biti sektor, odeljenje ili posebna kompanija u okviru grupe.

Kontrolišu se detaljno interkompanijski odnosi i transakcije i eliminišu iz konsolidacije. Na mesečnom nivou se radi interkompanijsko usaglašavanje (izlaz iz kompanije A = ulaz u kompaniji B).

Kada uradimo mapiranja šifarnika i kontnog okvira i neophodne mesečne kontrole, pristupamo eliminaciji međusobnih transakcija i operativnoj konsolidaciji poslovanja.

Rezultat

Prikaz poslovanja na nivou grupe: