Usluge

Naši paketi usluga

Bright Finance Hub nudi kompletne pakete usluga koje Vam omogućuju da donosite bolje odluke kroz tačne i precizne izveštaje. Zavisno od Vaših potreba i obima posla su paketi podeljeni da savršeno odgovaraju svakom biznisu koji želi da unapredi svoje poslovanje.

Soft Close

Usluga kompletnog računovodstva, poreza, obračuna plata i zatvaranja meseca.

 

Mesec se zatvara, pristupa se projekciji troškova i dobija se izveštaj u vidu bilansa uspeha (P&L). Uz navedeni izveštaj dobija se i struktura troškova koje čine rashode u izveštaju.Uz izveštaj se dobija i struktura troškova koji čine rashode u izveštaju.

Planning, analysis and controlling

Pored usluge iz prvog paketa, ovaj paket čini kompletna usluga kontrolinga, plana, analize i reportinga.

 

Procesi u kompaniji se dubinski analiziraju i postavlja takav sistem kontrola koji za rezultat ima kvalitetne informacije i detaljne izveštaje, izradu plana i analizu svih odstupanja i anomalija.

Chief Financial Officer

Ovaj paket je sveobuhvatan

i odnosi se na usluge

finansijskog direktora.

 

Nudimo usluge analize radnog kapitala i novčanih tokova, finansijsko modelovanje i komunikaciju sa poveriocima oko modela finansiranja poslovanja i upravljanja rizikom.

Napravite pametan izbor za Vašu kompaniju i Vaš novac

Kontaktirajte nas i poslaćemo Vam ponudu koja je krojena po meri za Vašu firmu. Ukoliko Vam je potreban strateški partner koji će rešiti Vaše postojeće probleme i podići poslovanje na viši nivo, Bright Finance Hub je pravo mesto za Vas.

Kontakt
Naše usluge

Kompletan spektar usluga za Vaš biznis

Usluge posebno krojene za kompanije koje ne mogu priuštiti ni vremenski ni finansijski različite sektore u finansijama.

Računovodstvo

Zahvaljujući našem iskustvu i stručnosti, pružamo vam efikasnu i pouzdanu uslugu računovodstva. Naše sertifikovane računovođe vode računa o evidentiranju svih vaših transakcija.

Porezi

Naše računovođe vode računa o poreskom tretmanu vaših transakcija. Pratimo evoluciju poreskog sistema i pronalazimo najbolja poreska rešenja.

Kontroling

Razvijamo sistem kontrole i kontrolišemo podatke kako bi obezbedili da budući izveštaji budu tačni, precizni i da Vam daju pravu sliku o poslovanju kompanije.

Planiranje i analiza

Ciljeve naših klijenata pretvaramo u konkretne planove i analiziramo odstupanja. Pružamo vam podršku i usmeravamo u pravcu ostvarenja Vaših ciljeva.

Cash flow menadžment

Razvijamo projekcije novčanih tokova i pomažemo vam da razvijete strategiju radnog kapitala koji ide u korak sa Vašim ciljevima.

Finansijsko modelovanje

Detaljno i precizno razvijamo kapitalnu strategiju koja vam omogućava više izbora i za svaki izbor analizira rizike. Mi vam pomažemo da napravite bolje finansijske odluke.

Kontakt

Popunite formu sa relevantnim podacima i neko od naših stručnjaka će stupiti u kontakt sa Vama.

Primeri

Pogledajte primere naših klijenata

Ovde možete videti na konkretnim primerima koje su probleme imali naši prethodni klijenti i na koji način im je saradnja sa nama doprinela poboljšanju njihovih biznisa.

Kontrola prefakturisanih troškova

Zadatak i cilj Kompanije moraju držati pod kontrolom koje troškove prebacuju na klijenta. Postoje jedni koji su uključeni u cenu i uračunati u marži proizvoda ili usluge i drugi koji se prefakturišu. Prefakturisani troškovi su uvek jednaki u ulazu (rashod) i u izlazu (prihod). U okviru kalendara kontrola, kontroliše se i prenos troškova na klijente. […]

Alokacija troškova, značaj ABC (activity based costing)

Zadatak i cilj Kompanija se bavi proizvodnjom kolača i proizvodi četiri proizvoda. Odlučuje da proizvodi dva nova kolača i dodatni troškovi rastu (overhead). Overhead troškovi su oni koji se ne odnose na direktan materijal, ambalažu i zaposlene koji diretno rade na proizvodnji proizvoda. Međutim, kompanija beleži oštri pad profitabilnosti i porast overhead troškova. Cilj nam […]

Praćenje i kontrola troškova ad hoc projekata preko mesta troška

Zadatak i cilj Kompanije često imaju potrebu da prate troškove nekog pojedinačnog projekta. Često su to u pitanju proslave za zaposlene ili team building okupljanja, a mogu biti i troškovi osnivanja filijale, nove kancelarije, preseljenja itd. Priprema Nakon dobijanja informacije o projektu preseljenja u nove kancelarije, otvorili smo mesto troška „NOV_KANC“ putem koga smo sabirali […]

Pohvale

Pohvale prethodnih klijenata

Iskustva o saradnji sa Bright Finance Hub-om najvernije prenose naši prethodni klijenti. Evo šta su imali da kažu o nama.