Poboljšanje radnog kapitala kroz analizu zaliha

Zadatak

Dobili smo informaciju od vlasnika objekta da restoran dobro posluje, ali da nedostaje obrtnih sredstava za finansiranje redovnog poslovanja.

Priprema

Prvenstveno smo napravili celu strukturu i parametrizaciju sistema kako bi mogli dalje da analiziramo i izveštavamo.
Definisali smo kategorije i podkategorije artikala, šifarnike i mapiranje sa stavkama za izveštavanje.
Kontrolisali smo ulaze i izlaze i testirali popise. Ispravljali smo greške i obučavali zaposlene za pravilan unos podataka u sistem. Kada smo se nakon tri meseca uverili da su podaci tačni i pod kontrolom, krenuli smo u analizu poslovanja – profitabilnosti i obrtnog kapitala sa fokusom na zalihe. Ovde ćemo se fokusirati na analizu nekurentnih zaliha (zaliha sa sporijom prodajom).

Rezultat

Ovde ćemo pokazati kako smo kroz analizu zaliha, preduzeli aktivnosti koje su oslobodile finansijska sredstva za finansiranje tekućeg poslovanja.
Računali smo po svakoj kategoriji proizvoda koliko je prosečno potrebno dana da se proda kroz pokazatelj koji se zove DSI (days sales of inventory)

Kategorija 1DSI (Days sales of inventoy)
Hrana18
Piće245
Cigare38

Iako je za ugostiteljski biznis model uobičajeno da na zalihama drži širi asortiman pića (pre svega vina), rešili smo da detaljnije analiziramo pića.

Kategorija 2DSI (Days sales of inventoy)
Vina320
Rakije155
Vode22
Žestoka pića192
Kafa38
Piva36
Likeri99
Čajevi74

Analiza nas je usmerila u pravcu vina i žestokih pića. Rešili smo da prvo detaljno analiziramo vina obzirom da ona čine preko 70% vrednosti zaliha celokupne kategorije pića.
Napravili smo PSI* („purchase, sales, inventory“ – nabavka, prodaja i zalihe) izveštaj po svakom artiklu vina i filtrirali one koji stoje na zalihama, a nemaju prodaju.

Vina koja stoje na zalihama od početka godine bez prodaje u prvih 6 meseciBroj etiketa vinaNabavna vrednost (RSD)
1542.803.423
YTD Jun 2019
Artikal naziv
Nabaka u periodu (kol)Prodaja u periodu (kol)Stanje zaliha na 30.06.19 (kol)Nabavna vrednost artikla bez PDV (RSD)
Blatina Andrija8028965
Chateau Des Combes00242.100
Barolo Stefano Farina00182.780

Kada smo utvrdili koji artikli konkretno imaju spor obrt, definisali smo aktivnosti:

Rezultat nakon mesec dana: Oslobodili smo 20.000 EUR obrtnih sredstava.